Slagvaardig en
transparant bestuur

Europees Parlementsgebouw in Straatburg, Frankrijk.

Slagvaardig en transparant bestuur

Samen met onze gemeenten en maatschappelijke partners hebben wij verder gewerkt aan Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland. Bijvoorbeeld aan een gedeeld beeld over krachtig openbaar bestuur. Diverse onderzoeken zijn afgerond en de resultaten zijn gedeeld in een succesvol verlopen Bestuurdersdiscours 2018. Op veel plaatsen in onze provincie en in veel gebieden zijn actieve stappen gezet om de slagvaardigheid van het lokaal bestuur te vergroten. Dat geldt in het bijzonder voor de Duin- en Bollenstreek, de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard.