Slagvaardig en
transparant bestuur

Welkom bij Omgevingsbeleid Provincie Zuid-Holland.

Omgevingsbeleid: toegankelijker, begrijpelijker en gemakkelijker

Vrijwel al ons bestaand beleid is samengevoegd in 1 integraal plan: ons omgevingsbeleid. Dit is onderdeel van onze voorbereidingen op de omgevingswet. Wij hebben ons omgevingsbeleid gedigitaliseerd en de teksten simpeler gemaakt. Zo wordt ons beleid toegankelijker, begrijpelijker en makkelijker bij te werken. Tegelijkertijd hebben we 3 onderdelen van het omgevingsbeleid vernieuwd, te weten: kantoren, verstedelijking & wonen en rijke groenblauwe leefomgeving.

Wij zijn gestart om gemeenten voor te bereiden op hun taken voor de bodem. Vanaf 2021 geldt de Omgevingswet en dan zijn alle gemeenten in Zuid-Holland bevoegd gezag bodem. Deze overgang faciliteren wij via het project Warme Overdracht bodemtaken.