Slagvaardig en
transparant bestuur

Blik op de moderne wolkenkrabbers in Shanghai.

Economische samenwerking met China

In mei 2018 hebben gedeputeerden Baljeu en Bom-Lemstra een handelsmissie naar China geleid. Deze missie en de activiteiten aldaar waren een vervolg op het bezoek dat CdK Jaap Smit in april 2018 bracht aan China. Inhoudelijk lag de focus van beide bezoeken op het promoten van de Zuid-Hollandse betrokkenheid bij de ontwikkeling van de nieuwe superstad Xiongan met speciale aandacht voor de thema's duurzame stedelijke ontwikkeling en de land- en tuinbouw.