Slagvaardig en
transparant bestuur

Dit doet een gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland in Brussel.

Actuele ontwikkelingen Europa

In Europa spelen we in op actuele ontwikkelingen. Zo hebben we in het kader van het jaarlijkse GS-Brussel-bezoek de conferentie 'Joining forces towards an EU Green Hydrogen Economy' georganiseerd samen met Noord Nederland. Eurocommissaris Maroš Šefčovič gaf tijdens de conferentie aan gecharmeerd te zijn van de rol van waterstof in de energie-en grondstoffentransitie. Ook in samenwerking met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen zijn flinke stappen gezet via een zeer succesvolle Corridor week in november 2018.