Naar zuinige, schone en duurzame energie

Boring in Westland naar geothermie (aardwarmte) naar 4 km diepte.

Start Regionale Energiestrategieën

Het ontwerp-klimaatakkoord hebben wij uiteraard nauwlettend gevolgd en via de klimaattafels van ideeën en commentaar voorzien. Onze focus lag hierbij op de tafel Gebouwde Omgeving en de tafel Industrie. Samen met de Zuid-Hollandse regio’s zijn wij gestart met de Regionale Energiestrategieën, waarin plannen staan over o.a. de duurzame opwekking van elektriciteit en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.