Naar zuinige, schone en duurzame energie

De Warmtehub is een opvallend utiliteits-gebouw dat op een belangrijk installatie-onderdeel van het duurzame warmtenet laat zien.

Energievoorziening schoner en duurzamer

De energievoorziening in Zuid-Holland wordt schoner en duurzamer. De provincie heeft de ontwikkeling van een Zuid-Hollands warmtenet een impuls gegeven. Dit doen wij samen met gemeenten, energiebedrijven en andere partners in De Warmtealliantie. Ook hebben we lokale warmtenetten financieel ondersteund en hebben wij gemeenten geholpen bij het opstellen van een visie op deze ontwikkelingen. Dit helpt hen om hun energietransitie te versnellen.