Naar een nieuwe economie: the next level

De provincie Zuid-Holland maakt werk van SLIM! Ruimtegebruik. Want de ruimte is schaars. En terwijl er kantoren en winkels leegstaan, zijn juist woningen nodig.

Slim ruimtegebruik

De leegstand in de detailhandel, bij kantoren en bedrijventerreinen is afgenomen, onder andere door transformatie naar woningen. Dit is gelukt mede dankzij onze inzet via het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik en de subsidieregeling Planvorming detailhandel.