Naar een nieuwe economie: the next level

Het RDM terrein is een industriële omgeving waar veel innovatie plaatsvindt, zoals op de RDM campus.

Economische groei 2,9%

De Zuid-Hollandse economische groei bedroeg op jaarbasis 2,9%. Daarmee groeien wij sneller dan het nationaal gemiddelde van 2,5%. In onze regio neemt het innovatievermogen en het aantal snelle groeiers toe.

Zuid-Holland heeft zelfs de meeste snelgroeiende bedrijven én de meeste jonge snelle groeiers.