Naar een nieuwe economie: the next level

De Sense Glove maakt het mogelijk om virtuele objecten te voelen en was een van de innovaties op het Festival van de Toekomst 2018, georganiseerd door de provincie Zuid-Holland.

Arbeidsmarkt, onderwijs en digitalisering

We hebben onderzocht hoe arbeidsmarkt, onderwijs en digitalisering nog meer kunnen bijdragen aan onze regionale economie. We zijn gestart met de uitwerking van een provinciale inzet voor de langere termijn.