Naar een levendige meerkernige metropool

De Italiaanse tuin van Villa Augustus met de mooie quasi-geometrische aanleg van buxushagen, afgewisseld met taxusblokken en -zuilen. Met als achtergrond de muur, opgebouwd uit brokstukken van de gesloopte waterbassin.

Kwaliteitsslag 7 erfgoedlijnen

Zuid-Hollands erfgoed wordt steeds meer gewaardeerd. Wij hebben onze 7 erfgoedlijnen een kwaliteitsslag gegeven. We zien dat de maatschappelijke belangstelling en de waardering voor onze erfgoedlijnen mede hierdoor is gestegen. Voor rijksmonumenten in Zuid-Holland zijn dankzij extra geld onderhoudsachterstanden verder ingelopen. Ook het onderhoud en de restauratie van historische molens verloopt voortvarend. Mede als gevolg van een aantal spectaculaire vondsten is de publieke belangstelling voor archeologie verder toegenomen.