Naar een levendige meerkernige metropool

Een innovatief dubbel grondgebruik van winkels met daar bovenop een park.

Actieplan Woningbouw

Het Actieplan Woningbouw is opgesteld. Hiermee dragen wij bij aan de versnelling van de woningbouw in Zuid-Holland. Ook helpen we hiermee bij de vermindering van leegstand. We doen dat met 3 maatregelen. Ten eerste zetten we een Vliegende Brigade in. Dit expertteam helpt gemeenten bij het opstellen van woningbouwplannen en de nodige vervolgacties. Ten tweede maken wij transformatie-initiatieven binnen bestaand stads- en dorpsgebied – nabij hoogwaardig openbaar vervoer – sneller mogelijk. Ten slotte financiert de provincie versnelling van woningbouw en binnenstedelijke transformatie vanuit bestaande middelen. Slim ruimtegebruik is hierbij ons devies.