Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Strijd voor betere luchtkwaliteit

Wij hebben ons onverminderd ingezet voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Samen met andere overheden dringen we Zeer Zorgwekkende Stoffen in het milieu terug. We zijn gestart met de doorontwikkeling van onze website over risico’s bij bedrijven. Onze inwoners krijgen op een overzichtelijke kaart informatie over bedrijven die met risicovolle stoffen werken.