Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Als provincie houden we ons bezig met verbetering van de luchtkwaliteit. De uitstoot door fabrieken.

Netwerk van Voedselfamilies is verder versterkt

Het netwerk van Voedselfamilies is verder versterkt. In dit netwerk werken wij samen met voedselmakers aan duurzame en innovatieve landbouw. Een bijzondere bijeenkomst was de Oogstdag op het Provinciehuis. Hier werd onder andere een manifest gepresenteerd over de toekomst van het landbouwysteem in Zuid-Holland.