Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

De Brouwersdam sluit het Brouwershavense Gat af. Door deze afsluiting ontstond het Grevelingenmeer.jpg

Het getij terug in Grevelingen: waterdoorlaat in Brouwersdam

Terugbrengen van het getij in de Grevelingen is een stap dichterbij gekomen. Dankzij extra geld van het Rijk konden wij een verkenning starten naar een waterdoorlaat in de Brouwersdam [link]. We onderzoeken verschillende varianten, waaronder opties met een getijdencentrale. De doorlaat en het getij zijn noodzakelijk om natuur en waterkwaliteit te verbeteren. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur, (water)recreatie, toerisme, visserij en de regionale economie.