Financiën

Voorspellend vermogen &
Realisatiekracht

Voorspellend vermogen

Het voorspellend vermogen is de afgelopen 2 jaar verbeterd. De Jaarrekening 2018 laat een realisatieniveau zien van 94% van het bij Najaarsnota 2018 bestuurlijk bijgestelde budget. In 2016 zat het uitputtingsniveau op 90%, en in 2017 op 91%. Hiermee is het voorspellend vermogen in 2018 aanzienlijk beter dan de afgelopen jaren, maar nog onder de eigen doelstelling van minimaal 95%.

Realisatiekracht

In bijgaande figuur opgenomen met daarin de lasten in de exploitatie en de uitgaven aan de investeringsprojecten om zo een beeld te krijgen van onze realisatiekracht van de afgelopen jaren.

figuur 2a

Realisatie
(x mln €)