Financiën

Lasten &
Investeringen

Wat heeft de provincie financieel gepresteerd?

De provincie is goed op stoom met investeren en realiseren van de plannen uit het coalitieakkoord 2015-2019 en heeft over het boekjaar 2018 een voordelig rekening resultaat behaald van 12,9 miljoen euro. In 2018 is door de provincie met 272 miljoen euro fors geïnvesteerd in de ambities voor een schoner, sterker en slimmer Zuid-Holland. De accountant heeft de controle over 2018 afgerond en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

1a) Lasten

De provincie heeft in 2018 €619 mln aan lasten gemaakt om de gewenste doelen en taken te realiseren.

figuur 1a

Lasten 2018 (x mln €)

1b) Investeringen

De provincie heeft in 2018 €272 mln uitgegeven aan investeringsprojecten.

figuur 1b

Totaal uitgaven investeringen
(x mln €)