Financiën

Baten &
Rekenresultaat

2a) Baten

De provincie heeft in 2018 € 705 mln aan baten ontvangen. In bijgaand cirkeldiagram zijn de grootste batenposten opgenomen.

2b) Investeringsbijdragen

De provincie heeft in 2018 €130 mln aan investeringsbijdragen verantwoord. Dit dient in samenhang te worden bekeken met de uitgaven aan investeringen die bij 1b) zijn benoemd.

figuur 2b

Baten 2018 (mln €)

Rekeningresultaat

Het rekeningresultaat over 2018 bedraagt € 12,9 mln positief. Het rekeningresultaat is het afgelopen jaar sterk gedaald. Dit kan mede het gevolg zijn van verbetering van het voorspellend vermogen.

figuur 2c

Rekeningresultaat
(x mln €)