Best bereikbare provincie

Tussen Hoek van Holland en Kijkduin ligt een duinfietspad, zodat o.a. de Zandmotor per fiets makkelijk te bereiken is.

Fietsen in Zuid-Holland

Langs de zee…

Op de fiets kom je steeds verder in Zuid-Holland. Er zijn 13 fietsprojecten afgerond, bijvoorbeeld tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland, Den Haag en Leidschendam-Voorburg, Naaldwijk en Rijswijk. Dankzij onze subsidies zijn er extra fietsparkeerplekken gerealiseerd bij treinstation Voorschoten, waar nu ruim 1100 stallingsplekken zijn. Voor 11 andere stations is Rijksgeld beschikbaar gekomen waarmee 2400 extra fietsparkeerplekken gemaakt worden. Fietspaden langs onze kust zijn opgeknapt: van Hoek van Holland tot de noordelijke provinciegrens.