Best bereikbare provincie

De waterbus is een vorm van openbaar vervoer waarvoor provincie Zuid-Holland opdrachtgever is en is een directe verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht

Aanbesteding Waterbus

Wij hebben uitgangspunten vastgesteld voor de aanbesteding van de Waterbus. Met het Rijk hebben wij afgesproken dat in de Binckhorst in Den Haag de komende jaren hoogwaardig openbaar vervoer ontwikkeld wordt en goede fietsverbindingen.