Best bereikbare provincie

Het knooppunt Ridderkerk is het grootste knooppunt in Nederland en bestaat uit twee aparte knooppunten; Ridderkerk-Noord en Ridderkerk-Zuid. Het is uitgevoerd als een ster en trompet met een grootschalige parallelstructuur.

Ons wegennet wordt versneld verbeterd en uitgebreid

Belangrijke Zuid-Hollandse verkeersaders worden versneld verbeterd. De files op het Zuid-Hollandse deel van A15 worden aangepakt. Er is een maatregelenpakket afgesproken met het Rijk om de doorstroming te verbeteren en capaciteitsuitbreiding wordt onderzocht. Verder start de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda 2 jaar eerder, in 2021.